Flex BV is niet voor iedereen interessant.

Per 1 oktober 2012 is het mogelijk om op eenvoudiger wijze een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oftewel Flex BV op te richten.

Flex BV geen startkapitaal nodig

Doordat de eis van een minimumstartkapitaal van € 18.000,- is komen te vervallen is een het oprichten van een BV gemakkelijker geworden. Naast de kapitaalseis is ook een accountantsverklaring bij inbreng in natura komen te vervallen. Maar is een Flex BV wel een interessante rechtsvorm voor een kleine ondernemer?

Ik ben van mening dat het pas zin heeft als er binnen de BV een forse winst gemaakt wordt. Bij bedragen van € 150.000,- of meer winst begint een BV voordelen op te leveren.

Wanneer is een BV interessant

  • Belastingvoordeel? Een BV is fiscaal pas interessant als er een winst van € 150.000,- of meer gemaakt wordt. Dat komt doordat de directeur van een BV bij de BV in loondienst komt en daarmee gewoon weer werknemer is geworden. Dat betekent dat de directeur loonbelasting moet betalen, compleet met sociale premies. Daarbij geld een minimumsalaris van € 41.000,-. Als er binnen de BV een aanzienlijk hogere winst gemaakt wordt neemt de Belastingdienst geen genoegen met het salaris van € 41.000,-: als er in vergelijkbare functies voor dit werk veel meer salaris betaalt wordt zal de BV het salaris van de directeur op dat niveau moeten brengen. Dan valt de directeur al snel in de 52% belastingschaal.
  • Zelfstandigenaftrek vervalt. De directeur van de BV heeft geen recht op zelfstandigenaftrek (in 2012 € 7280,-).
  • Geen MKB winstvrijstelling. Een Flex BV heeft geen recht op de aftrekpost MKB winstvrijstelling. In 2012 is dat 12% van de winst na aftrek van alle andere aftrekposten.
  • Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afrekenen. Binnen een Bv geldt de regeling Fiscale Oudedagsreserve niet meer. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is uitstel van te betalen belasting. Als een onderneming gestaakt wordt zal er moeten worden afgerekend met de Belastingdienst tegen het dan geldende tarief.
  • Beperkte aansprakelijkheid maar ten dele waar. De directeur van een BV is niet meer rechtstreeks aansprakelijk ingeval de BV failliet gaat. Dat lijkt veilig, maar als de BV failliet gaat door overduidelijk wanbeleid kan de directeur alsnog aansprakelijk gesteld worden.

Belastingvoordeel minimaal

De belastingvoordelen van een Flex BV zijn dus niet zo groot als verondersteld wordt. Over de uiteindelijke winst die na salaris, loonbelastingafdracht en sociale premies van de directeur overblijft wordt in eerste instantie belast met vennootschapsbelasting tegen 20% (bij een winst tot € 200.000,-). Als de directeur dit bedrag naar privé wil brengen dat dient er ook nog 25% dividendbelasting te worden betaald. Gemiddeld betekent dit dus een belastingdruk van 40% over de winst die overblijft na het salaris van de directeur.

About Jan van de Pol

Jan van de Pol zet zich in als fiscaal adviseur voor verschillende ondernemers. Hij bespaart u accountantskosten en belasting. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus al meer dan 20 jaar succesvol actief in het bedrijfsleven waarvan de laatste 12 jaar als zelfstandig ondernemer.

Reacties zijn gesloten.