Blog

Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 48.000

Het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) in principe hoort te verdienen gaat in 2022 opnieuw omhoog. Dit jaar is het standaardbedrag nog € 47.000, maar in 2022 wordt dat € 48.000. Het bedrag stijgt voor het tweede jaar op rij. Het bedrag is bekendgemaakt in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2021. De regeling voor gebruikelijk loon […]

read more

DGA salaris en gebruikelijk loon

Post Image

Het gebruikelijk loon zoals vastgesteld door de Belastingdienst is vaak een belangrijk argument voor startende ondernemers om te kiezen voor een eenmanszaak of B.V. Het verplichte DGA salaris houdt sommige startende ondernemers tegen om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Dit gebeurt soms onterecht. Heeft de BV nog geen inkomsten, dan kan het DGA […]

read more

Bedrijfsovername: aandelen versus een activa / passiva transactie.

Een belangrijke vraag bij bedrijfsovername is of u de aandelen van het bedrijf wilt kopen of de activa en passiva. In het eerste geval koopt u de gehele onderneming, inclusief bezittingen en schulden, rechten en verplichtingen, contracten met leveranciers, personeel en afnemers, licenties en vergunningen, schulden aan de belastingdienst. Feitelijk verandert alleen de identiteit van […]

read more

Goodwill, definitie en uitleg.

Post Image

Het begrip goodwill wordt op twee manieren gebruikt. Als abstract begrip dat duidt op een bepaalde meerwaarde van een onderneming boven het eigen vermogen. En als concrete waarde van een dergelijke meerwaarde. De concrete waarde is voor ons meer interessant. Wat is goodwill? De meest gangbare is definitie is: de contante waarde van de overwinst van […]

read more

Flex BV is niet voor iedereen interessant.

Per 1 oktober 2012 is het mogelijk om op eenvoudiger wijze een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oftewel Flex BV op te richten. Flex BV geen startkapitaal nodig Doordat de eis van een minimumstartkapitaal van € 18.000,- is komen te vervallen is een het oprichten van een BV gemakkelijker geworden. Naast de kapitaalseis is ook een […]

read more

BV-recht eenvoudiger en flexibeler

Een besloten vennootschap oprichten betekende tot voor kort: fikse kosten en weinig flexibiliteit. Sinds 1 oktober 2012 is dat anders. Door het bv-recht eenvoudiger en flexibeler te maken, is de rechtsvorm van de besloten vennootschap aantrekkelijker gemaakt voor (startende) ondernemers. Ook voor bestaande bv’s kunnen de nieuwe regels relevant zijn. Voordelen van een besloten vennootschap […]

read more