DGA salaris en gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon zoals vastgesteld door de Belastingdienst is vaak een belangrijk argument voor startende ondernemers om te kiezen voor een eenmanszaak of B.V. Het verplichte DGA salaris houdt sommige startende ondernemers tegen om te kiezen voor de BV als rechtsvorm. Dit gebeurt soms onterecht. Heeft de BV nog geen inkomsten, dan kan het DGA salaris ook worden gesteld op een lager bedrag dan het fictieve minimum salaris van €47.000. In sommige gevallen is het denkbaar dat in het eerste jaar helemaal geen salaris wordt uitbetaald aan de dga, omdat deze daarnaast nog een andere baan in loondienst heeft, of het geld  nodig is om de nieuwe onderneming te laten draaien.

gebruikelijk loon

Wat is eigenlijk een DGA?

De definitie van een DGA (directeur-grootaandeelhouder), is iemand die bij een Nederlandse BV (besloten vennootschap) of NV (naamloze vennootschap) werkzaam is. (vaak de hoogste functie). Voor de belastingdienst wordt je als DGA aangemerkt als je minimaal 5% van de aandelen bezit in een BV als natuurlijk persoon.

Gebruikelijk loon DGA – salaris: de hoofdregel in 2021

Het gebruikelijk loon voor een Directeur Grootaandeelhouder wordt tenminste gesteld op één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap waarvoor de directeur arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen; of €47.000

De achtergrond van deze regeling is gelegen in het feit dat de wetgever wilt vermijden dat de DGA ontsnapt aan het progressieve tarief in Box 1. Anders zou een directeur een laag salaris kunnen uitkeren en de rest van de winst van de BV uitkeren als dividend, wat lager belast wordt. Ook geldt voor ondernemers met een holding het minimum DGA salaris voor de holding. Ondernemers met een BV worden dus in eerste instantie verplicht om een salaris uit te keren.

Verlagen DGA salaris / Verlagen gebruikelijk loon DGA

Één van de meest gestelde vragen bij is, hoe het nu zit met het DGA salaris? De Belastingdienst geeft een minimum DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)-loon aan van €47.000, maar is dit daadwerkelijk verplicht? De regels over het gebruikelijk loon zijn in het leven geroepen door de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat jij als eigenaar niet eerst dividend uitkeert voordat er eerst tenminste €47.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend uitkeren is lager belast dan salaris. Dividend is per saldo belast met 40% belasting, terwijl salaris oplopend tot 52% belast kan zijn.

Een startende ondernemer beschikt vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA salaris. De vraag die vaak wordt gesteld: ‘Hoeveel moet ik uitkeren als minimum DGA salaris als wij in de eerste periode waarschijnlijk helemaal geen geld gaan verdienen?’. Het antwoord hierop is simpel: ‘Wat er niet is kun je ook niet uitkeren’. En zo kijkt de Belastingdienst er ook naar.

About Jan van de Pol

Jan van de Pol zet zich in als fiscaal adviseur voor verschillende ondernemers. Hij bespaart u accountantskosten en belasting. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus al meer dan 20 jaar succesvol actief in het bedrijfsleven waarvan de laatste 12 jaar als zelfstandig ondernemer.

Post Tagged with ,

Reacties zijn gesloten.